jump to navigation

Udliciter Danmark! 15. juni 2008

Posted by Nikolaj in Uncategorized.
Tags: , , , ,
add a comment

Venstremanden Jacob Jensen har fremlagt et udspil, der vidst nok går ud på, at alt bare skal udliciteres. Sådan per definition. Og kritikerne har selvfølgelig straks været ude og male Fanden på væggen og påstå, at nu viser Venstre endelig sit sande liberale ansigt.

Intet kunne være mere forkert. Der er ikke tale om liberalisme, men derimod om systemtænkning, der må gøre selv den mest hårdkogte socialdemokrat grøn af misundelse.

Hvis Jacob Jensen havde haft det politiske mod, så havde han taget en debat om, hvad vi for fremtiden skal betale selv i stedet for over skatteyderbilletten. Om vi fx. kan omlægge de sidste år af SU’en til billige studielån, eller om de første 5 år af pensionistalderen virkelig er en uforudset hændelse, vi ikke har mulighed for at spare op til, og som derfor kræver skatteydernes støtte.

Men det har Venstre ikke. I stedet skal der så (angiveligt) spares nogle penge på at sætte alt i udbud. Nu er udlicitering og privat opgaveløsning ikke per definition enden på velfærdssamfundet – slet ikke. Brandslukning og ambulanceudrykning har fx. mange steder været udliciteret i over 100 år. Og en del steder i det offentlige kunne man såmænd lære en del af det private erhvervsliv.

Men når udliciteringen de facto bliver et mål i sig selv, frem for et middel til at nå målet, så er der tale om systemtænkning. Der findes mange eksempler på heldige udliciteringer, men også mange eksempler på knap så heldige udliciteringer. Hvad der skal udliciteres skal primært afgøres af konkrete politiske vurderinger, og ikke af en ideolog bag sit skrivebord på Christiansborg.

Reklamer

Liberalt hykleri 4. november 2007

Posted by Nikolaj in Uncategorized.
Tags: , , ,
add a comment

Synes du at medielicensen er rimelig?

– spørger Venstres Ungdom i en kampagne:

VU om medielicens

Nej vel? Det mener vi heller ikke!

– lyder svaret fra VU.

Hvem »vi« er, må stå hen i det uvisse.

For »vi« inkluderer åbenbart ikke højtstående VU-medlemmer.

En af disse er Kristian Jensen – VUs landformand 1995-97. Han er nu skatteminister, og mener åbenbart at en kopskat som medielicensen er helt fin.

En anden engageret VU’er – Venstres kultur- og medieordfører – Ellen Trane Nørby, har heller ikke noget til overs for VU’s synspunkt. Da debatten om medielicensen var på sit højeste, sagde hun til ComputerWorld (8.6.2006):

Jeg har ikke så ondt af dem, der nu brokker sig. Det her har kun betydning for folk, der ikke i forvejen bidrager til den danske tradition for public service.

Med andre ord: Hvis du ikke har fjernsyn, bidrager du ikke til public service. Også selv om du betaler radiolicens. Du skal bare være ligesom alle os andr, og hvis du tillader dig at prioritere anderledes, er du ikke en god dansker.

Det er liberale standpunkter anno 2007.

»Ulækkert«? 16. november 2006

Posted by Nikolaj in Uncategorized.
Tags: , , ,
2 comments

»Jeg synes, det er ulækkert ud over alle grænser at henvise til det kristne menneskesyn i et partiprogram«.

Sådan siger Birthe Rønn Hornbech i følge DR Online om Venstres principprogram, hvori det påstås at »fællesskabet i det danske samfund bygger på det kristne livssyn med respekt for andres tro og holdninger.«

Birthe Rønn Hornbech mener altså, at det er »ulækkert« at føre politik inspireret af det kristne livssyn. Det må vel gælde uanset om koblingen sker i et principprogram, eller i politikerens hoved.

Nu har Birthe Rønn Hornbech ved flere lejligheder forklaret, at kristendommen påvirker det enkelte menneske. Vi forstår imidlertid, at Birthe Rønn Hornbech ikke bruger sit hoved til at tænke politisk.

Helt på samme linie har vi Bertel Haarder (det siges, dog at han bruger hovedet af og til). En ting er, at Venstres kirkeordfører (og formand for Folketingets kirkeudvalg!) finder det »ulækkert« at henvise til det kristne livssyn i et principprogram som samtidig forsvarer folkekirkens særstatus. Noget helt andet er, at vi har en kirkeminister, der som repræsentant for den udøvende magt er ansvarlig over for grundloven, herunder §4, hvori det fastslås at »den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten.« Kan vi konkludere, at Bertel Haarder går ind for en snarlig grundlovsændring?