jump to navigation

»Ulækkert«? 16. november 2006

Posted by Nikolaj in Uncategorized.
Tags: , , ,
2 comments

»Jeg synes, det er ulækkert ud over alle grænser at henvise til det kristne menneskesyn i et partiprogram«.

Sådan siger Birthe Rønn Hornbech i følge DR Online om Venstres principprogram, hvori det påstås at »fællesskabet i det danske samfund bygger på det kristne livssyn med respekt for andres tro og holdninger.«

Birthe Rønn Hornbech mener altså, at det er »ulækkert« at føre politik inspireret af det kristne livssyn. Det må vel gælde uanset om koblingen sker i et principprogram, eller i politikerens hoved.

Nu har Birthe Rønn Hornbech ved flere lejligheder forklaret, at kristendommen påvirker det enkelte menneske. Vi forstår imidlertid, at Birthe Rønn Hornbech ikke bruger sit hoved til at tænke politisk.

Helt på samme linie har vi Bertel Haarder (det siges, dog at han bruger hovedet af og til). En ting er, at Venstres kirkeordfører (og formand for Folketingets kirkeudvalg!) finder det »ulækkert« at henvise til det kristne livssyn i et principprogram som samtidig forsvarer folkekirkens særstatus. Noget helt andet er, at vi har en kirkeminister, der som repræsentant for den udøvende magt er ansvarlig over for grundloven, herunder §4, hvori det fastslås at »den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten.« Kan vi konkludere, at Bertel Haarder går ind for en snarlig grundlovsændring?

Reklamer